Comentários do leitor

Waarom zijn de klassieke elementen van horoscopen aarde, lucht, water en vuur.

por Darrin Freund (20-06-2019)


Vaak horen wij dat de sterrenbeelden elk geclassificeerd worden onder 1 van de 4 klassieke elementen: aarde, lucht, water en vuur.

Nu zijn er 12 sterrenbeelden , terwijl de klassieke elementen er vier zijn. Zodoende is elk van de elementen verbonden met drie van de sterrenbeelden en zijn er enkele kenmerken die leden van elk van deze 3 astrologische tekens met elkaar gemeen hebben.

Laten we eens nader bekijken hoe de twaalf sterrenbeelden onder elk van de vier klassieke elementen worden ingedeeld.

1. Aarde – Stier, Maagd en Steenbok

2. Lucht – Tweeling, Weegschaal en Waterman

3. Water – Kreeft, Schorpioen en Vissen

4. Vuur – Ram, Leeuw en Boogschutter


Het plaatsen van deze horoscoop tekens onder ieder van de klassieke elementen volgt een cyclische volgorde. Bijvoorbeeld, Ram is een vuurteken en het volgende horoscoop, dat Stier is, is een aarde element. Dit wordt dan gevolgd door Tweeling, wat een lucht element is, en het volgende sterrenbeeld is Kreeft, wat een water teken is.

Dezelfde cycli wordt vervolgens herhaald voor de volgende 8 elementen.

Astrologen over de hele planeet geloven en hebben vaak waargenomen dat de symbolische waarde heel nauwkeurig is, in de mate dat het klassieke element waaronder je sterrenbeeld is een diep effect heeft op je persoonlijkheidskenmerken.

De klassieke elementen gaan ook een lange weg in het benadrukken van de intermenselijke humane verbindingen tussen mensen die behoren tot de gerelateerde horoscopen. Bijvoorbeeld een romantieke verbintenis van een individu die met het horoscoop bedekt is onder het klassieke element water, gaat met iemand wiens sterrenbeeld die bedekt is aan het klassieke element aarde.

In de klassieke mythologie was men overtuigd dat de aarde is samengesteld uit de 4 klassieke elementen aarde, water, vuur en lucht en voor het waarborgen van de harmonie; elk van de 4 klassieke elementen moeten vreedzaam naast elkander bestaan om een balans in het leven te bewerkstelligen. Hetzelfde geldt als we observeren naar de interpersoonlijke relaties van individuen die van een ander klassiek element van de dierenriem zijn.

Met de studie van de zodiac elementen van aarde, lucht, vuur en water, kunnen we net als bij de leer van sterrenbeelden de op zich staande aanduidingen ontdekken die een persoon ontmaskeren, en invloed heeft op zijn welvaart in het bestaan. Dit behandelt dimensies zoals het leven, loopbaan, interhumane relaties, fitheid, zielkunde en de natuur.

Laten we als voorbeeld vuur onder de loep nemen. Vuur kan goed werken voor ons en staat ons bij bij het klaarmaken van ons voedsel. Maar het kan een schuur afbranden.

Op dezelfde manier kunnen personen die tot astrologische tekens van het vuur toebehoren, temperamentvol zijn, maar als ze goed worden beheerd, kunnen ze nuttig zijn. Terwijl zulke mensen geraakt turbulent zijn, kunnen ze ook ontzettend gepassioneerd zijn.

Op eendere manier wijzen watertekens op onze intuïtie, en ook op de bewogen facetten. Water beweegt als het liquide is of het kan vast wezen net als ijs. Bij verdamping zijn het wolken.

Deze personen betekenen de vreemde gevoelens in de geest van humane levensvormen. Ze stromen overal en beproeven de scheuren en gaten uit om ze te verkennen.

Op dezelfde manier zijn aardetekens nuchtere mensen die solide, standvastig en allround zijn. Ze zijn eerlijk en je weet dat ze er ten ale tijden zijn.

En als een mens tot de luchttekens toebehoort, kan hij / zij niet worden geketend. Lucht is noodzakelijkerwijs van het leven, en zodanige personen zijn onontbeerlijk voor de individuen van andere elementen. Ze worden bijgehouden in hun gedachten, en hier kunnen ze theorieën produceren, problemen uitdenken en de aarde met een heldere visie zien.

Ontdek zelf de geheimen van jouw horoscoop. Wat ontluiken de sterren voor jou deze dag?